Xuân 2015

Xuân đã về.
Hoa mai - sắc xuân

Tôi đón xuân bằng cái hình nền máy tính mới. Nhỏ em chụp hình ngày càng khéo. Sắc xuân phơi phới trên đóa mai vàng.

Tôi tụ họp với gia đình ở nhà qua video chat, thấy mấy đứa cháu tung tăng nhảy nhót, thấy mùa xuân đâu đây.

Lác đác vài người bạn phương xa nhắn tin chúc Tết, đang học mà lo ra dễ sợ.

Xuân đã về, thật rồi!