Thêu chữ thập

Dạo này mấy bạn của tôi cũng tìm niềm vui bằng cách thêu chữ thập (cross-stitch). Mấy năm trước, lúc có chút ít thời gian giữa các mùa học, tôi cũng tranh thủ thêu được 2 bức tranh. Đây là bức thứ hai.

thêu chữ thập

Thật ra bức này còn dang dỡ, chỉ chút xíu nữa là xong, nhưng không hiểu sao tôi không tìm được hứng thú để tiếp tục, nên thôi… Tôi không ép tôi được. Vả lại, bức tranh cũng có cái duyên riêng của nó, đâu cần phải hoàn hảo mới được …