Tên gì cho phòng vi tính?

Hồi xưa, khoảng năm 97-98 gì đó, trường tôi được đầu tư một phòng máy vi tính với hơn 20 máy pc 486, mạnh nhất tỉnh nhà thời bấy giờ. Phòng có máy lạnh hẳn hoi, tất cả các máy được bảo quản hết sức cẩn thận. Mỗi tuần học sinh có chừng 1 tiết (45 phút) thực hành môn tin học. Trường tôi lúc đó có 4 hay 6 lớp gì đó. Vậy tính ra, phòng máy được mở cửa khoảng 4, 5 tiếng / tuần. Bọn tôi mấy lần năn nỉ thầy hiệu trưởng cho vào phòng vi tính ngoài giờ… nhưng thầy tôi kiên quyết không cho, thầy sợ hư hao tài sản chung…

Hồi đó, phòng vi tính được tôi đặt tên là “đống sắt vụn”… Không biết có ai có tên nào khác hợp hơn không?