Mẹo vặt: mài kéo

Giấy bạc gói đồ ăn (foil paper) ngoài công dụng chính còn có thể dùng để mài kéo. Không tin, bạn cứ thử: xếp giấy bạc làm đôi 2-3 lần được cái hình chữ nhật vừa tay cầm, dùng kéo cắt nhiều lần, kéo của bạn sẽ bén lên liền.

meo_vat_mai_keo.jpg

 

Kinh nghiệm này tôi đã học hỏi từ một chương trình truyền hình cách đây khá lâu. Tôi rất muốn chia sẻ vì nó luôn luôn hiệu quả, và hơn nữa, đây cũng là một cách tái sử dụng giấy bạc.

Bạn có mẹo vặt sử dụng giấy bạc nào để chia sẻ không?