Xe

Sáng thứ bảy, đi thử cafe đá Hà Lan, tôi chợt thấy người ta nhóm chợ trời (flea market) ngang lộ. Tôi cũng dạo lòng vòng coi này coi kia. Người ta bán đủ thứ trên trời dưới đất ở loại chợ này. Nhưng nói chung, đồ ở đây ít có giá cao (mà có nhiều đồ không cho chắc tôi cũng không lấy). Coi tới coi lui, chỉ thấy thích cái tiệm bán đồ sắt cũ, ngoài kềm, búa, xẻn… còn có mấy chiếc xe cũ rích gỉ sét này:

DSC_0194-001.JPG DSC_0190-001.JPG

 

Có ai thấy mà không thích không? Tôi vốn không mê xe, nhưng không cầm lòng được, cứ muốn đem ngay mấy em ở trên về nhà. Nhưng chắc vì cứ đứng đó chụp hình tới lui, cô chủ tiệm hét giá trên trời. Tôi đành chào tạm biệt mấy em đó rồi ngậm ngùi ra về với mấy tấm hình…