Xếp giấy: chú chó đánh dấu sách

Hôm nay giới thiệu với các bạn cách xếp giấy (origami) làm chú chó bulldog dùng để đánh dấu sách (bookmark). Bulldog rất dễ thương. Tôi thường ước ao được đem một em về chăm sóc nhau, nhưng chưa có dịp.

Đánh dấu sách với chú chó loại bulldog dễ thương.
Đánh dấu sách với chú chó loại bulldog dễ thương.

Để có chú chó trên, bạn hãy làm theo hướng dẫn ở link youtube này nhé. Hướng dẫn rất dễ làm theo. Chúc các bạn thư giãn xếp giấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>