Phở

Phở quê mình ngon không ai phủ nhận. Giờ có các tay thợ chụp hình thức ăn chuyên nghiệp (lẫn nghiệp dư), có thêm pinterest … phở càng ngon đáo để.

phở

Các hình:

  • Tôi sưu tầm hai hình trên ở pinterest, nhưng giờ đã không tìm thấy link của chúng. Bạn hãy vào pinterest của tôi để xem thông nhé.
  • Hình dưới bên trái ở đây - có kèm cái công thức nấu phở nữa.
  • Hình dưới bên phải tôi chụp đã lâu, trong một lần tập nấu phở.

Có hình đẹp là có động lực lớn để cuối tuần này nấu phở đãi bạn bè rồi. Có ai không đồng ý không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>