Quá trình và kết quả …

Hôm nay ngồi ngẫm nghĩ: nếu mình chỉ sung sướng, hạnh phúc chỉ khi đạt được một điều gì đó thì chắc rằng mình đã bỏ sót muôn vàn cái sung sướng hạnh phúc khác trong quá trình thực hiện điều đó. Chẳng hạn như cái khăn trải bàn tôi đan dang dở này. Nếu tôi chỉ hạnh phúc khi đan xong nó thì chắc là tôi đã bỏ sót nhiều hạnh phúc khác. Đầu tiên là hạnh phúc nhìn cái khăn trải bàn tôi đan cứ từ từ dài thêm, rồi hạnh phúc khi thấy mình cũng có chút tay nghề đan, rồi hạnh phúc khi thấy mình có sức lao động, có sức sáng tạo, cần cù, chăm chỉ,… Hơn nữa nếu tôi hấp tấp vội vã đan cho xong cái khăn trải bàn này thì quá trình đan biết đâu sẽ là một cực hình…

Khăn trải bàn đan bằng len cotton, nhưng đan chưa xong

 

Kết quả đạt được sau một thời gian dài miệt mài lao động đáng để mình tự hào. Nhưng hạnh phúc có được trong thời gian miệt mài lao động đó cũng đáng để mình hưởng thụ. Đừng chỉ vì kết quả mà quên mất bao điều quan trọng khác trong quá trình thực hiện…. Hôm nay tôi tự nhắc tôi như vậy đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>