Chuyện về an toàn

Chuyện thứ nhất:

Lắm lúc ngồi trên xe du lịch ở Việt Nam, người ta không chịu cài dây an toàn, kể cả tài xế lái xe và người ngồi trước. Một lần, tôi buộc miệng hỏi tại sao, người ta trả lời, ở cái tỉnh nhỏ này, cảnh sát giao thông không phạt đâu… Người ta quên rồi hay người ta không biết, mục đích chính của việc cài dây an toàn là để đảm bảo an toàn cho mình khi tai nạn xảy ra mà.

Chuyện thứ hai:

Một nhóm bạn học thời phổ thông của tôi tụ họp đi Phú Quốc chơi. Khi đi câu mực ban đêm hay đi ngắm san hô ban ngày, hễ vừa bước lên tàu là con gái nhỏ của bạn tôi và một vài bạn của tôi đeo áo phao vào ngay… Mặc dù đeo áo phao không phải là việc bắt buộc, nhưng các bạn tôi cũng biết và cũng dạy con mình đề phòng bất trắc.

Rõ ràng đâu ai muốn tai nạn xảy ra, cũng đâu ai biết trước tai nạn sẽ xảy ra, đâu ai kiểm soát được tai nạn, đâu phải mình cẩn thận thì tai nạn không đến với mình… nói chung, việc mình có thể làm là đề phòng tai nạn thôi. Cho nên, hy vọng các bạn suy nghĩ nghiêm chỉnh về vấn đề an toàn để không phải ân hận về sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>