Tranh Betsy Walton

Tôi thích tranh của Betsy Walton cũng lâu rồi. Bức nào nhìn sơ qua cũng nổi bật, làm người ta chú ý. Mà khi chú ý rồi, nhìn kỹ lại thì cũng phải nhìn lâu lắm mới thấy hết các chi tiết li ti của mỗi bức.

Tranh của Betsy Walton

Tiêu đề các bức trên theo chiều kim đồng hồ:

  • Two Teas (Hai tách trà)
  • Paradise (Thiên đường)
  • I like to image this as a pattern (Tôi thích tưởng tượng nó như một họa tiết lập đi lập lại)
  • There’s one spot in the middle. Everything turns around it. (Có một điểm chính giữa. Các thứ khác chuyển động xung quanh nó)

Xem thêm thông tin về Betsy Walton hay mua tranh ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>