THIẾT KẾ TÔI CHỌN: Project Runway VN 3

Tập 3 của Project Runway Việt Nam thử thách tinh thần đồng đội của các thí sinh, thử thách tính xu hướng, cái nhìn tổng thể và khả năng lãnh đạo của nhóm trưởng, song song đó là thử thách sự sáng tạo của các thí sinh khác trong khuôn khổ hoạt động theo ý tưởng nhóm trưởng.  Chủ đề kì này là bộ sưu tập Mùa Hè Sôi Động cho lứa tuổi 18-25 theo yêu cầu của khách hàng đưa ra.

(Toàn bộ các hình ảnh được lấy từ trang web chính cuộc thi: www.projectrunway.com.vn)

Bộ sưu tập tôi chọn:

bộ sưu Mùa Hè Sôi Động nhóm Chấn Hưng trong chương trình Project Runway Việt Nam tập 3

Không khó để nhận ra đây là bộ sưu tập Mùa Hè Sôi Động nổi bật nhất. Màu sắc và kiểu dáng các thiết kế chứng tỏ được điều đó. Ngoài ra, tôi nghĩ các mẫu tóc trên đóng góp không ít cho tính đồng bộ, thống nhất của bộ sưu tập và làm tăng thêm tính thông dụng của các thiết kế trong cái mùa hè nóng nực ở Việt Nam… phải thêm điểm cho sự khôn ngoan này thôi. (Thiết kế nhóm Chấn Hưng)

Thiết kế tôi chọn:

một thiết kế trong bộ sưu tập Mùa Hè Sôi Động nhóm Chấn Hưng trong chương trình Project Runway Việt Nam tập 3

Tôi nghĩ thiết kế này thích hợp cho những ai thích sự thoải mái, vừa vặn, thích cái lạ ở một mức độ vừa phải, an toàn. Có cách nào đặt hàng cho cái áo này từ bây giờ không? Tôi muốn nó quá đi thôi.

Ý kiến các bạn?

 

Chú thích:

Các hình ảnh được lấy từ website chính cuộc thi: http://projectrunway.com.vn/index.php/hinh-anh/hinh-cac-tap/category/50-tap-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>