Cường Origami

Qua Pinterest, tôi vừa phát hiện ra nhiều mẫu xếp giấy origami rất điêu luyện của bạn Nguyễn Hùng Cường. Nào là bộ xương khủng long, cá mập trắng, đại bàng, ốc sên, thỏ con, hoa lan, con voi, quả táo, chú bé thổi sáo trên lưng trâu… Các bạn xem qua một vài mẫu dưới đây nhé.

Thiết kế và gấp giấy của bạn Nguyễn Hùng Cường
Chú bé trên lưng trâu – Ốc sên – Xe Tow Mater | Thiết kế và xếp bởi Cường
Thiết kế và gấp giấy của bạn Nguyễn Hùng Cường
Cá mập trắng trên sóng xanh – Voi – Quả táo | Thiết kế và xếp bởi Cường

Cái đặc biệt nhất trong nghệ thuật xếp giấy của bạn Cường là gần như tất cả các mẫu chỉ xếp bằng một tờ giấy vuông không cắt, dù cho nó đơn giản như ốc sên hay phức tạp như cá mập. Một số mẫu được xếp trên giấy Dó nữa (như chú cá mập). Mà nhìn tới nhìn lui, mẫu nào cũng công phu, điêu luyện hết. Tôi thích tất cả các thiết kế và rất khâm phục sự sáng tạo của bạn Cường. Để xem thêm các mẫu xếp giấy khác, các bạn hãy vào Flickr của bạn ấy. Ở đó có thêm thông tin cụ thể cho từng thiết kế. Ngoài ra các bạn cũng có thể theo dõi trang facebook của bạn ấy nữa.

Các bạn nghĩ sao, có thấy tự hào về tài năng của bạn Cường không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>