Hình nền máy tính

Tháng năm về.

Mấy hôm nay trời nóng nực. Mỗi năm chỉ một hai tuần là cùng. Nhưng có như vậy mới phần nào cảm được cái nóng ở quê nhà. Một hai tháng trước, người thân và bạn bè nhắn nhủ trời nóng không chịu nổi. Loay hoay tìm mấy cây kem trên hình nền máy tính tặng bạn bè, tôi tìm luôn một loạt các thiết kế đẹp khác ở Design Love Fest.

Hình nền máy tính ở Design Love Fest

Link download các hình nền này theo thứ tự trái sang phải, trên xuống dưới:

  • Thiết kế 1, 2 & 6 của Asia Pietrzyk
  • Thiết kế 3 của Stampel
  • Thiết kế 4 của Sharah Ripley
  • Thiết kế 5 của Kindah Khalidy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>