Bao Tay Tủ Lạnh Mẫu Mới

Tuần rồi tôi đi mua sắm vải mới cho mấy cái bao tay tủ lạnh bán ở AdorableMay. Lựa tới lựa lui, tôi cũng được 2 cặp thiết kế mới (bao tay tủ lạnh sử dụng được cả hai mặt với hai thiết kế khác nhau).

new_design_thang_9.jpg

 

Mặc dù không có chủ ý, nhưng mấy màu tôi chọn rất phù hợp với chủ đề tháng mười của lễ hội Halloween – lễ hội của màu cam trái dưa pumpkin. Có phải là vô tình và trùng hợp ngẫu nhiên? Hay thật ra tại vì người ta trưng bày màu cam của lễ hội đầy nhóc tiệm nên tôi bị ảnh hưởng trong tiềm thức và chọn mấy màu tương tự này?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>